Autentificare | creare cont

Acte necesare pentru înscriere admitere UAUIM

La toate documentele se acceptă atât JPG cât și PDF.

Dacă documentul, cum ar fi diploma de bacalaureat, are informații relevante și pe verso atunci încărcați un PDF cu două pagini.

În general, pentru actele care au mai mult de o pagină faceți un PDF cu numărul de pagini necesare.

Un JPG format A4 la 150 de dpi are 1240x1754 pixeli.

Document Format

diploma de bacalaureat sau

  • adeverință tip
  • diplomă echivalentă
  • captură de ecran după rezultate în care să evidențiați codul de concurs și media
JPG sau PDF A4, 150 dpi (1240x1754 pixeli), max. 3 MB
foaia matricolă, pentru promoțiile la care se eliberează; JPG sau PDF A4, 150 dpi (1240x1754 pixeli), max. 3 MB
certificat de naștere JPG sau PDF A4, 150 dpi (1240x1754 pixeli), max. 3 MB
actul de identitate JPG sau PDF A4, 150 dpi (1240x1754 pixeli), max. 3 MB
adeverință medicală eliberată de cabinetele școlare sau de către medicul de familie JPG sau PDF A4, 150 dpi (1240x1754 pixeli), max. 3 MB
fotografie (tip buletin) JPG 410x530 pixeli, max. 1 MB
acte doveditoare (certificat de deces al părinților - în cazul celor orfani de ambii părinți; adeverințe de la casa de copii, în cazul celor aflați în această situație; certificatul de deces al părintelui erou-martir al Revoluției din decembrie 1989; adeverințe de venituri ale părinților sau susținătorilor legali ori după caz ale candidaților ) – daca este cazul

JPG sau PDF A4, 150 dpi (1240x1754 pixeli), max. 3 MB

Dacă sunt mai acte combinați-le într-un singur PDF cu mai multe pagini.

acte doveditoare privind ocupația părinților pentru copiii personalului didactic și didactic auxiliar care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere- dacă este cazul JPG sau PDF A4, 150 dpi (1240x1754 pixeli), max. 3 MB
diploma de absolvire a unei facultăți, în original sau adeverință, din care să rezulte acest lucru pentru cei ce se înscriu în vederea urmării unei alte facultăți, precum și precizarea regimului în care au absolvit prima facultate (subvenționat sau cu taxă) JPG sau PDF A4, 150 dpi (1240x1754 pixeli), max. 3 MB

Formular declarație prin care atestă faptul că sunt / nu sunt student la altă facultate și a beneficiat / nu a beneficiat de subvenție de la bugetul de stat.

Aici nu încărcați nimic.

Declarația va fi generată și atașată automat la dosar de către platformă pe baza informațiilor pe care le completați și a acordului pe care îl exprimați în formularul de înscriere.

PDF A4
pentru candidații care mai sunt studenți la o altă facultate, adeverință care să precizeze regimul (subvenționat sau cu taxă) studiilor urmate JPG sau PDF A4, 150 dpi (1240x1754 pixeli), max. 3 MB
în vederea înscrierii la programul Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Sibiu, dosarul de concurs va cuprinde și o scrisoare de motivație redactată de către candidat, în limba română, cuprinzând un text de maxim 3500 de caractere (cu tot cu spații) care să justifice interesul candidatului pentru programul de studii respectiv și pentru domeniul urbanismului. PDF A4 – max. 3 MB
Dovada plății taxei de înscriere, cu specificarea facultății și a specializării la care se dorește înscrierea. JPG sau PDF A4, 150 dpi (1240x1754 pixeli), max. 3 MB
Portofoliu de lucrări PDF – max. 30 MB

Declarație pe propria răspundere prin care candidatul - cunoscând prevederile legale în vigoare – își asumă exclusiv identitatea și responsabilitatea asupra conținutului, formei, autenticității și veridicității informațiilor transmise.

Aici nu încărcați nimic.

Declarația va fi generată și atașată automat la dosar de către platformă pe baza acordului pe care îl exprimați în formularul de înscriere.

PDF A4