Autentificare | creare cont

Admitere Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - 2021


Anunțuri

20 septembrie 2021
Proba practică licență cetățeni străini 21 septembrie 2021, ora 9:00

16 iulie 2021
Hotărâre a Comisiei Centrale de Admitere privind portofoliile

Arhiva anunțuri 2021


Admitere anul 1

Regulament de admitere la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master integrat pentru anul universitar 2021-2022, sesiunile iulie și septembrie 2021:

Metodologie admitere Licenta si Lic+Master 2021-2022.pdf
Întrebări și răspunsuri admitere 2021

Admitere mastere urbanism

Regulament pentru concursul de admitere la programele de master din cadrul Facultății de Urbanism:

Regulament admitere mastere FU_2021 rev.pdf


Doctorat

Anunțurile și informațiile privind admiterea la doctorat sunt pe siteul UAUIM: https://www.uauim.ro/doctorat/


Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la admitere se plătește către:

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
cod fiscal 4283996
RO65RNCB0090000508480011 (Banca Comercială Română)

Ca descriere a plății scrieți:
Taxa admitere Nume Prenume Arhitectura/Urbanism/Interior,
în funcție de facultățile la care candidați.