Autentificare | creare cont

Admitere Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - 2021


Anunțuri

30 iulie 2021
Locuri scoase la concursul de admitere în anul I 2021-2022, sesiunea septembrie 2021

21 iulie 2021
Proba de limbă străină - master 22 iulie 2021 ora 10:00

20 iulie 2021
Redistribuire candidați respinși la concursul de admitere la programul de studii de arhitectură cu predare în limba română pe locurile rămase neocupate în urma înscrierii candidaților admiși în anul I 2021-2022

20 iulie 2021
Proba eliminatorie de competențe lingvistice pentru admiterea la secția cu predare în limba engleză - 21 iulie 2021 ora 12:00

16 iulie 2021
Hotărâre a Comisiei Centrale de Admitere privind portofoliile

Arhiva anunțuri 2021


Admitere anul 1

Regulament de admitere la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master integrat pentru anul universitar 2021-2022, sesiunile iulie și septembrie 2021:

Metodologie admitere Licenta si Lic+Master 2021-2022.pdf
Întrebări și răspunsuri admitere 2021

Admitere mastere urbanism

Regulament pentru concursul de admitere la programele de master din cadrul Facultății de Urbanism:

Regulament admitere mastere FU_2021 rev.pdf

Admitere cetățeni străini și români de pretutindeni

Metodologie admitere cetateni straini non-UE.pdf
Precizări admitere cetățeni străini și români de pretutindeni

Doctorat

Anunțurile și informațiile privind admiterea la doctorat sunt pe siteul UAUIM: https://www.uauim.ro/doctorat/


Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la admitere se plătește către:

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
cod fiscal 4283996
RO65RNCB0090000508480011 (Banca Comercială Română)

Ca descriere a plății scrieți:
Taxa admitere Nume Prenume Arhitectura/Urbanism/Interior,
în funcție de facultățile la care candidați.