Admitere UAUIM 2018

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” organizează concurs de admitere la următoarele programe:

Facultatea de Arhitectură

Arhitectură
Arhitectură în limba engleză
Conservare și Restaurare de Arhitectură - Sibiu

Facultatea de Urbanism

Proiectare și Planificare Urbană
Amenajarea și Planificarea Peisajului
Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu

Facultatea de Arhitectură de Interior

Arhitectură de Interior
Design de Produs
Mobilier și Amenajări Interioare


Anunturi septembrie 2018

28 septembrie 2018

Rezultate admitere an 3, Facultatea de Arhitectură

26 septembrie 2018

Rezultate candidați străini și români de pretutindeni

19 septembrie 2018

Rezultate admitere MASTER URBANISM sesiunea septembrie 2018

Contestații concursuri admitere

Depunerea contestațiilor se va putea face în zilele de 19, 20 septembrie 2018, între orele 09.00-15.00.

Cererile se vor depune la Registratura UAUIM.


17 septembrie 2018

S2_Repartizare_Sali MPU_sept 2018__.pdf

S2_Repartizare_Sali MOC_sept 2018_.pdf 

Rezultat test limba straina_URB_17 Sept_.pdf 

Proba Scrisă  Mastere Urbanism – marţi 18 septembrie 2018, ora 10,00

Intrarea în săli se face între orele 9,00 – 9,45 pe baza legitimației de concurs și a buletinului de identitate.

Accesul în universitate în ziua examenului se va face prin intrarea principală din str. Academiei.

Este interzis accesul candidaților în universitate cu orice fel de dispozitive electronice (telefoane mobile, tablete, ipod-uri etc.) Se recomandă păstrarea acestor aparate, pe perioada examenului, în exteriorul universității, de către rude sau prieteni. Din motive organizatorice, universitatea nu poate prelua pe perioada examenului niciun aparat și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la siguranța dispozitivelor electronice.


5 septembrie 2018

Rezultate admitere UAUIM sesiunea septembrie 2018

Contestații concursuri admitere

Având în vedere devansarea termenului pentru afișarea rezultatelor la concursurile de admitere- sesiunea iulie 2018, depunerea contestațiilor se va putea face în zilele de 5 septembrie 2018, între orele 15.00-16.00, 6, 7, 8  septembrie 2018, între orele 9.00-16.00, 9 septembrie 2018, între orele 9.00-13.00.

Cererile se vor depune la Registratura UAUIM.


3 septembrie 2018 - Repartizări pe săli

S2_Repartizare_Sali Design_sept 2018.pdf

S2_Repartizare_Sali Mobilier_sept 2018.pdf

S2_Repartizare_Sali APP_sept 2018.pdf 

S2_Repartizare_Sali PPU_sept 2018.pdf 

3 septembrie 2018

Proba Teste de creativitate și logică – marţi 4 septembrie 2018, ora 10,00

Intrarea în săli se face între orele 9,00 – 9,45 pe baza legitimației de concurs și a buletinului de identitate.

Accesul în universitate în ziua examenului se va face prin intrarea principală din str. Academiei.

Este interzis accesul candidaților în universitate cu orice fel de dispozitive electronice (telefoane mobile, tablete, ipod-uri etc.) Se recomandă păstrarea acestor aparate, pe perioada examenului, în exteriorul universității, de către rude sau prieteni. Din motive organizatorice, universitatea nu poate prelua pe perioada examenului niciun aparat și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la siguranța dispozitivelor electronice.


Sesiune admitere septembrie 2018

31 august 2018

Înscrierile pentru programele de licență, licență+master (Facultatea de Arhitectură de Interior, Facultatea de Urbanism - licență) cu documentele în original, se fac la sediul UAUIM în zilele de 1, 2, orele 09:00 - 13:00 și 3 septembrie 2018, orele 09:00 - 16:00.

Înscrierile pentru programele de licență, licență+master (Facultatea de Arhitectură - Sibiu, Facultatea de Urbanism - licență Sibiu) cu documentele în original, se fac la sediul UAUIM din Sibiu, Strada Dealului nr. 6 în zilele de 1, 2, orele 09:00 - 13:00 și 3 septembrie 2018, orele 09:00 - 16:00.

Înscrierile pentru programele de master (Facultatea de Urbanism - master) cu documentele în original, se fac la sediul UAUIM în zilele de 13 și 14 septembrie 2018, orele 09:00 - 14:00.


Locuri scoase la concurs sesiune septembrie 2018

30 iulie 2018

LOCURI CARE VOR FI SCOASE LA CONCURS IN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018-FACULTATEA DE ARHITECTURA-SIBIU.pdf

LOCURI CARE VOR FI SCOASE LA CONCURS IN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018-FACULTATEA DE ARHITECTURA DE INTERIOR_31072018.pdf

LOCURI CARE VOR FI SCOASE LA CONCURS IN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018-FACULTATEA DE URBANISM-LICENTA_31072018.pdf  

LOCURI CARE VOR FI SCOASE LA CONCURS IN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018-FACULTATEA DE URBANISM-MASTER.pdf 

Rezultate finale pentru Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Interior și Facultatea de Urbanism - sesiunea iulie 2018


Admitere anul 1

Regulament de admitere la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master integrat pentru anul universitar 2018-2019, sesiunile iulie și septembrie 2018: 

Regulament admitere 2018_licenta si licenta+master.pdf
Anexa 2 - distributie locuri UAUIM.pdf

Admitere mastere urbanism

Regulament pentru concursul de admitere la programele de master din cadrul Facultății de Urbanism:

Regulament admitere mastere FU 2018.pdf
Anexa 2 - locuri Master F.U..pdf


Admitere cetățeni stăini și români de pretutindeni

Precizări admitere cetățeni stăini și români de pretutindeni
Metodologie admitere cetateni straini non-UE.pdf
Calendar straini etnici romani si din state terte UE.pdf
Numar locuri romani de pretutindeni.pdf

Formulare înscriere și acte necesare

UAUIM_Admitere 2018 - Fisa inscriere admitere 2018.pdf
UAUIM_Admitere 2018 - Acord VIITORI STUDENTI de prelucrare a datelor.pdf
UAUIM_Admitere 2018 - DECLARAŢIE T-B.pdf
Cerere inscriere fara diploma de bacalaureat.pdf

Înscrierea la concursul de admitere pentru programele de licență și licență + master integrat în Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" se face la secretariatul de admitere pe baza unei cereri de înscriere descărcate de mai sus, în care candidaţii vor completa sub responsabilitatea propriei semnături, toate datele solicitate. Candidaţii vor veni la înscriere cu fişa de înscriere gata completată.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

a) diploma de bacalaureat în original sau în copie certificată conform cu originalul de către persoanele desemnate; absolvenţii de liceu care au susţinut bacalaureatul în anul 2018 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţe tip din care să rezulte media generală de la examenul de bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu. Toţi candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună diploma de bacalaureat în original, la secretariatul Universităţii la data înmatriculării în anul I din anul universitar 2018-2019. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul statului.

b) foaia matricolă în original sau în copie certificată conform cu originalul (pentru promoţiile la care se eliberează);

c) certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul;

d) copie după actul de identitate;

e) adeverinţă medicală eliberată de cabinetele şcolare sau de către medicul de familie;

f) câte două fotografii tip buletin de identitate;

g) acte doveditoare (copii certificate conform cu originalul după certificatele de deces ale părinţilor - în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; în copie certificată conform cu originalul a certificatului de deces al părintelui erou-martir al Revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţe de venituri ale părinţilor sau susţinătorilor legali ori după caz ale candidaţilor) - numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă;

h) acte doveditoare privind ocupaţia părinţilor pentru copiii personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere; în conformitate cu legislaţia în vigoare, un candidat poate beneficia de scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere doar o singură dată pentru fiecare ciclu de studii universitare, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior;

i) diploma de absolvire a unei facultăţi, în original sau adeverinţă din care să rezulte acest lucru pentru cei ce se înscriu în vederea urmării unei alte facultăţi, precum şi precizarea regimului în care au absolvit prima facultate (subvenţionat sau cu taxă);

j) în vederea înscrierii la programul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Sibiu, dosarul de concurs va cuprinde şi o scrisoare de motivaţie redactată de către candidat, în limba română, cuprinzând un text de maxim 3500 de caractere (cu tot cu spaţii) care să justifice interesul candidatului pentru programul de studii respectiv şi pentru domeniul urbanismului;

k) Formularul de declaratie taxă buget descărcat de mai sus și completat;

l) formularul de acord de prelucrare date descărcat de mai sus și completat.

Candidații promoției 2018 cărora nu li s-a eliberat încă diploma / adeverința de bacalaureat pot depune dosarul pentru admiterea la facultate. Aceștia vor completa cererea alăturată, în care vor menționa media de la bacalaureat:

Cerere inscriere fara diploma de bacalaureat.pdf

Candidații sunt obligați să aducă diploma / adeverința de bacalaureat până în ziua de concurs. În caz contrar, nu este posibilă participarea acestora la concursul de admitere.


Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la admitere se plătește către:

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
cod fiscal 4283996
RO65RNCB0090000508480011 (Banca Comercială Română)

sau în numerar la casieria UAUIM din str. Academiei nr.18-20

Ca descriere a platii scrieți Taxa admitere Nume Prenume Arhitectura/Urbanism/Interior, în funcție de facultățile la care candidați.

Taxele sunt:

  • înscriere la un program de studii = 300 lei
  • înscriere la două programe de studii = 480 lei
  • înscriere la trei programe de studii = 580 lei

Actualizări Sesiunea Iulie 2018

28 iulie 2018

Situații înscrieri în anul I de studii 2018-2019 pentru Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Interior și Facultatea de Urbanism - sesiunea iulie 2018

În cazul în care la finalizarea examenului de admitere, sesiunea iulie 2018, și în urma finalizării înscrierii la FACULTATEA DE ARHITECTURĂ (română și engleză) sunt candidați declarați respinși care au media generală ≥ 6.00, care au susținut examenul de admitere doar la această facultate, aceștia pot solicita prin cerere scrisă redistribuirea către alte facultăți:

- Facultatea de Arhitectură – specializare Conservare și Restaurare de Arhitectură – Sibiu

- Facultatea de Arhitectură de Interior

- Facultatea de Urbanism

Soluționarea acestor cereri se va realiza doar după finalizarea înscrierii candidaților care au susținut examenul de admitere în cadrul facultăților respective (inclusiv dupa înscrierea celor respinși, dar cărora li s-a aprobat cererea de redistribuire în cadrul aceleiași facultăți), în limita locurilor rămase disponibile și în ordinea mediilor.

Cererile de redistribuire vor fi depuse odată cu înscrierea în anul I, după cum urmează:

Pentru Facultatea de Arhitectură de Interior și Facultatea de Urbanism depunerea cererilor de redistribuire și înscrierile se vor face Luni 30 iulie 2018, în intervalul 9.00-16.00, la sediul UAUIM, București.

Pentru Facultatea de Arhitectură – specializarea Conservare și Restaurare de Arhitectură Sibiu depunerea cererilor de redistribuire și înscrierile se vor face Luni 30 iulie 2018, în intervalul 9.00-16.00, la sediul UAUIM - București/Sibiu.


27 iulie 2018

Clasament provizoriu Facultatea de Urbanism sesiunea iulie 2018

Rezultate Mastere Urbanism sesiunea iulie 2018

Rezultate redistribuire Facultatea de Arhitectură sesiunea iulie 2018

Rezultate redistribuire Facultatea de Interior sesiunea iulie 2018


26 iulie 2018

Vineri 27 iulie 2018, ora 10.00 se va afișa lista nominală a candidaților care au cereri de redistribuire aprobate pentru Facultatea de Arhitectură – Specializarea Arhitectură – Română.

Înscrierea acestor candidați se va realiza la secretariatul Facultății de Arhitectură după următorul orar: 27 iulie 2018, orele 10.00-16.00; 28 iulie 2018, orele 9.00-13.00, cu prezentarea actelor din regulament în original.

Lista cereri redistribuire Arhitectura

ARH redistribuire lista respinsi 2018.pdf


25 iulie 2018

În cazul în care la finalizarea examenului de admitere, sesiunea iulie 2018, și în urma finalizării înscrierii la FACULTATEA DE ARHITECTURĂ (română și engleză) sunt candidați declarați respinși care au media generală ≥ 6.00, care au susținut examenul de admitere doar la această facultate, aceștia pot solicita prin cerere scrisă redistribuirea către alte facultăți:

- Facultatea de Arhitectură – specializare Conservare și Restaurare de Arhitectură – Sibiu

- Facultatea de Arhitectură de Interior

- Facultatea de Urbanism

Soluționarea acestor cereri se va realiza doar după finalizarea înscrierii candidaților care au susținut examenul de admitere în cadrul facultăților respective (inclusiv dupa înscrierea celor respinși, dar cărora li s-a aprobat cererea de redistribuire în cadrul aceleiași facultăți), în limita locurilor rămase disponibile și în ordinea mediilor.

Cererile de redistribuire vor fi depuse după acest program:

- pentru Facultatea de Arhitectură – specializare Conservare și Restaurare de Arhitectură – Sibiu – până Vineri, 27 Iulie 2018, ora 12.00

- pentru Facultatea de Arhitectură de Interior și Facultatea de Urbanism – până Sâmbătă, 28 Iulie 2018, ora 12.00

Pentru Facultatea de Arhitectură de Interior și Facultatea de Urbanism înscrierile în baza cererii de redistribuire aprobate se vor face Luni 30 iulie 2018, în intervalul 9.00-16.00, la sediul UAUIM, București.

Pentru Facultatea de Arhitectură – specializarea Conservare și Restaurare de Arhitectură Sibiu înscrierile în baza cererii de redistribuire aprobate se vor face Luni 30 iulie 2018, în intervalul 9.00-16.00, la sediul UAUIM - București/Sibiu.


23 iulie 2018

Test limbă străină pentru candidații la admiterea 2018 la următoarele specializări:

- Master Proiectare Urbană (MPU)
- Master Management Urban pentru Orașe Competitive (MOC)
- Arhitectură engleză

Întalnirea pentru proba de limbă străină va avea loc miercuri 25 iulie 2018, ora 9:30, în fața registraturii.


21 iulie 2018

Au fost publicate în secțiunea de rezultate admitere soluționările contestațiilor depuse la sesiunea din iulie 2018.


19 iulie 2018

Înscrierea în anul I pentru anul universitar 2018-2019 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie 2018 se va realiza după următorul program:

- Pentru specializările Arhitectură - Română, Arhitectură - Engleză, Arhitectură - Conservare și Restaurare - Sibiu - în zilele de 24, 25, 26 iulie 2018, orele 9.00-16.00 

- Pentru Specializările Proiectare și _Planificare Urbană, Amenajarea și Planificarea Peisajului - în zilele de 27 iulie 2018, orele 9.00-16.00 și 28 iulie 2918, orele 9.00-13.00

- Pentru Arhitectura de Interior, Design de Produs, Mobilier si Amenajari Interioare - în zilele de 27 iulie 2018, orele 9.00-16.00 și 28 iulie 2918, orele 9.00-13.00

Facultatea de Arhitectură - Specializarea Arhitectură - Română

Depunerea solicitărilor scrise de către candidaţii declaraţi "RESPINŞI" în sesiunea iulie 2018 cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu media (punctajul) minimă admisibilă (6,00), considerând lista în ordinea strict descrescătoare a mediilor, pentru ocuparea unor locuri eventual rămase libere, în conformitate cu Art.12 alin.13 din prezenta Metodologie, precum și solicitări pentru ocuparea locurilor libere rămase la Specializarea Conservare și Restaurare - Sibiu.

Cererile se vor depune la Registratura UAUIM după următorul orar: 19 și 20 iulie 2018, orele 9.00-16.00; 21 iulie 2018, orele 9.00-13.00; 23, 24 și 25 iulie, orele 9.00-16.00.

Facultatea de Urbanism - Specializarea Proiectare şi Planificare Urbană

Depunerea solicitărilor scrise de către candidaţii declaraţi "RESPINŞI" în sesiunea iulie 2018 cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu media (punctajul) minimă admisibilă (6,00), considerând lista în ordinea strict descrescătoare a mediilor, pentru ocuparea unor locuri eventual rămase libere, în conformitate cu Art.12 alin.13 din prezenta Metodologie, precum și solicitări pentru ocuparea locurilor libere rămase la Specializarea Amenajarea și Proiectarea Peisajului.

Cererile se vor depune la Registratura UAUIM după următorul orar: 19 și 20 iulie 2018, orele 9.00-16.00; 21 iulie 2018, orele 9.00-13.00; 23, 24, 25, 26 și 27 iulie, orele 9.00-16.00.

Facultatea de Arhitectură de Interior - Specializarea Arhitectură de Interior

Depunerea solicitărilor scrise de către candidaţii declaraţi "RESPINŞI" în sesiunea iulie 2018 cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu media (punctajul) minimă admisibilă (6,00), considerând lista în ordinea strict descrescătoare a mediilor, pentru ocuparea unor locuri eventual rămase libere, în conformitate cu Art.12 alin.13 din prezenta Metodologie, precum și solicitări pentru ocuparea locurilor libere rămase la Specializarea Design de Produs și Specializarea Mobilier.

Cererile se vor depune la Registratura UAUIM după următorul orar: 19 și 20 iulie 2018, orele 9.00-16.00; 21 iulie 2018, orele 9.00-13.00; 23, 24, 25, 26 și 27 iulie, orele 9.00-16.00.


18 iulie 2018 – Rezultate

Rezultate admitere UAUIM sesiunea iulie 2018

Contestații concursuri admitere

Având în vedere devansarea termenului pentru afișarea rezultatelor la concursurile de admitere- sesiunea iulie 2018, depunerea contestațiilor se va putea face în zilele de 19 iulie 2018, între orele 9.00-16.00, 20 iulie 2018, între orele 9.00-16.00, 21 iulie 2018, între orele 9.00-13.00.

Cererile se vor depune la Registratura UAUIM.

Expoziţie planşe concurs admitere Iulie 2018

Link către expoziția de planșe concurs admitere Iulie 2018 - online

În conformitate cu Noul Regulament General de Protecția Datelor (*), expoziţia de proiecte se va realiza online. 

Pentru fiecare specializare în parte au fost alese şi prezentate planşele care au obţinut în urma jurizării notele cele mai mari, fără a prezenta numele acestora.

În cazul caietelor de concurs de la specializările Facultății de Urbanism, au fost selectate cu titlu de exemplificare, doar subiectele rezolvate corect.

* - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),  

  - Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii. 


16 iulie 2018 – Subiecte 

07 subiecte ARHITECTURA 2018.pdf


14 iulie 2018 – Probă de desen – luni 16 iulie 2018, ora 10,00

Intrarea în săli se face între orele 8,30 – 9,45 pe baza legitimației de concurs și a buletinului de identitate.

Accesul în universitate în ziua examenului se va face prin intrarea principală din str. Academiei.

Este interzis accesul candidaților în universitate cu orice fel de dispozitive electronice (telefoane mobile, tablete, ipod-uri etc.) Se recomandă păstrarea acestor aparate, pe perioada examenului, în exteriorul universității, de către rude sau prieteni. Din motive organizatorice, universitatea nu poate prelua pe perioada examenului niciun aparat și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la siguranța dispozitivelor electronice.


14 iulie 2018 – Subiecte


13 iulie 2018 – Probă de desen – sambată 14 iulie 2018, ora 10,00

Intrarea în săli se face între orele 8,30 – 9,45 pe baza legitimației de concurs și a buletinului de identitate.

Accesul în universitate în ziua examenului se va face prin intrarea principală din str. Academiei.

Este interzis accesul candidaților în universitate cu orice fel de dispozitive electronice (telefoane mobile, tablete, ipod-uri etc.) Se recomandă păstrarea acestor aparate, pe perioada examenului, în exteriorul universității, de către rude sau prieteni. Din motive organizatorice, universitatea nu poate prelua pe perioada examenului niciun aparat și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la siguranța dispozitivelor electronice.


13 iulie 2018 – Subiecte


12 iulie 2018 - Repartizări pe săli


12 iulie 2018

Proba Teste de creativitate și logică – vineri 13 iulie 2018, ora 10,00

Intrarea în săli se face între orele 8,30 – 9,45 pe baza legitimației de concurs și a buletinului de identitate.

Accesul în universitate în ziua examenului se va face prin intrarea principală din str. Academiei.

Este interzis accesul candidaților în universitate cu orice fel de dispozitive electronice (telefoane mobile, tablete, ipod-uri etc.) Se recomandă păstrarea acestor aparate, pe perioada examenului, în exteriorul universității, de către rude sau prieteni. Din motive organizatorice, universitatea nu poate prelua pe perioada examenului niciun aparat și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la siguranța dispozitivelor electronice.


10 iulie 2018

Candidații promoției 2018 cărora nu li s-a eliberat încă diploma / adeverința de bacalaureat pot depune dosarul pentru admiterea la facultate. Aceștia vor completa cererea alăturată, în care vor menționa media de la bacalaureat:  Cerere inscriere fara diploma de bacalaureat.pdf  

Candidații sunt obligați să aducă diploma / adeverința de bacalaureat până în ziua de concurs. În caz contrar, nu este posibilă participarea acestora la concursul de admitere.