Autentificare | creare cont

Precizări pentru cetățenii stăini și pentru românii de pretutindeni

Cerințe

Candidații străini care aplică pentru programe cu predare în limba română trebuie să fi absolvit anul preparator de învățare a limbii române și/sau să demonstreze cunoașterea limbii române cel puțin la nivel B2.

Candidații care aplică pentru programul de studii Arhitectură (6 ani) cu predare în limba engleză trebuie să demonstreze cunoașterea limbii cel puțin la nivel international B2 susținând un test la UAUIM sau prezentând unul din următoarele certificate de competență lingvistică: FCE (min.B2), CAE (min.C1), CAMBRIDGE PROFICIENCY (min.C2), TOEFL (min. score 45), IELTS (min band 5), ECL (min.B2), FIDES (min.B2).

Toți candidații trebuie să treacă un examen de aptitudini. Cerințele variază funcțiede profilul programului și nivelul de studii. Pentru informații detaliate se recomandă studierea Regulamentelor de admitere publicate pe pagina https://www.uauim.ro/admitere/.

Taxe de studii

Pentru fiecare program de studii sunt alocate locuri subvenționate ce pot fi ocupate prin concurs de cetățenii UE, precum și un număr de locuri cu taxă. Taxa de studii pentru cetățenii UE este aceeași ca și pentru cetățenii români.

Cetățenii statelor terțe sunt de regulă acceptați numai pe locuri cu taxă. Aceștia pot beneficia de granturi și burse de studii oferite de Guvernul României.

Documente cerute cetățenilor UE

 1. diploma de bacalaureat sau echivalentă – în original sau copie legalizată. Este necesară validarea de către CNRED. Pentru informații detaliate vezi: https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania
 2. foile matricole pentru toți anii de liceu – în original sau copie legalizată
 3. atestat de cunoaștere a limbii române sau solicitare susținere test la UAUIM – pentru programe de studii cu predare în limba română
 4. atestat de cunoaștere a limbii engleze sau solicitare susținere test la UAUIM – pentru programe de studii cu predare în limba engleză
 5. certificate de naștere – copie legalizată
 6. document care atestă schimbarea numelui, unde este cazul
 7. copie pașaport / carte de identitate
 8. 2 fotografii tip carte de identitate (cca 3.5 x 4.5 cm)
 9. diploma de absolvire a unei instituții de învățământ – unde este cazul – în original sau copie legalizată
 10. dovada plății taxei de înscriere la examenul de admitere – 300 lei. Taxa se poate plăti prin transfer bancar în contul:
  Banca: Banca Comerciala Romana
  IBAN RO65RNCB0090000508480011
  Beneficiar: Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
  Adresa beneficiarului: str. Academiei 18-20, Bucuresti, Romania
  Scopul plății (de specificat): „taxă de înscriere la examen admitere”
 11. certificat medical care atestă faptul că persoana ce urmează să fie înscrisă la studii nu suferă de boli incompatibile cu viitoarea profesie

Documentele sunt acceptate în limbile engleză, franceză, spaniolă, italiană sau română. Pentru documentele în alte limbi este necesară traducerea autorizată în limba română.

Documentele se trimit prin poștă sau email la Secretariatul pentru studenți străini:
Argentina Uță
+40 21 3077191, email: argentina_uta@yahoo.com
Adresa poștală:
Argentina Uta / Secretariatul pentru studenți străini
Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
str. Academiei nr. 18-20, 010014, București, Romania 

Documente cerute cetățenilor non-UE

 1. cerere de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii. Pentru detalii vezi: https://www.edu.ro/studiaza-in-romania
 2. copie si traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentă, autentificată de autoritățile competente din țara emitentă
 3. foile matricole pentru toți anii de liceu – copie și traducere legalizată
 4. atestat de cunoaștere a limbii române sau solicitare susținere test la UAUIM – pentru programe de studii cu predare în limba română
 5. atestat de cunoaștere a limbii engleze sau solicitare susținere test la UAUIM – pentru programe de studii cu predare în limba engleză
 6. certificate de naștere – copie și traducere legalizată
 7. document care atestă schimbarea numelui, unde este cazul
 8. copie pașaport
 9. copie document care atestă domiciliul stabil în străinătate
 10. 2 fotografii tip carte de identitate (cca 3.5 x 4.5 cm)
 11. dovada plății taxei de înscriere la examenul de admitere – 350 EUR. Taxa se poate plăti prin transfer bancar în contul de mai jos:
  Banca: Banca Comerciala Romana
  IBAN RO29RNCB0090000508480077
  Beneficiar: Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
  Adresa beneficiarului: str. Academiei 18-20, Bucuresti, Romania
  Scopul plății (de specificat): „taxă de înscriere la examen admitere”
 12. certificate medical (într-o limbă de circulație internațională) care atestă faptul că persoana ce urmează a fi înscrisă la studii nu suferă de boli infecțioase sau alte boli incompatibile cu viitoarea profesie.

Documentele se trimit prin poștă sau email la Secretariatul pentru studenți străini:
Argentina Uță
+40 21 3077191, email: argentina.uta@uauim.ro
Adresa poștală:
Argentina Uta / Secretariatul pentru studenți străini
Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
str. Academiei nr. 18-20, 010014, București, Romania 

Informații privind recunoașterea studiilor și calificărilor obținute în străinătate, precum și alte informații utile candidaților cetățeni străini pot fi găsite la:
https://www.cnred.edu.ro/ro
https://www.edu.ro/studiaza-in-romania
https://www.mae.ro/en/node/2176

Pentru întrebări și/sau informații suplimentare, vă rugăm să contactați Secretariatul pentru studenți străini:
Argentina Uță
+40 21 3077191, email: argentina_uta@yahoo.com