Autentificare | creare cont

23 aprilie 2020

Organizarea Examenului de Admitere la Master în sistem online

Anunț privind organizarea Examenului de Admitere in sistem online în anul I de studiu la programele de studiu de Master ale Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București pentru anul universitar 2020-2021

În cazul în care criza provocată de pandemia datorată COVID-19, prin menținerea regulilor de distanțare socială impuse de autorități, va face imposibilă susținerea Examenului de Admitere în cadrul UAUIM conform metodologiilor aprobate de Senatul UAUIM in data de 16 Ianuarie 2020 și publicată pe site-ul universității, admiterea la programele de Master ale Facultății de Urbanism a UAUIM se va desfășura online, după o nouă metodologie care va fi aprobată de Senatul UAUIM și care va fi publicată pe site-ul instituției până la data de 15 iunie 2020.

Această nouă metodologie va avea în vedere înscrierea, organizarea concursului de admitere și selecția candidaților utilizând exclusiv mijloace online, luând în considerare următoarele aspecte:

Detaliile privind înscrierea, desfășurarea admiterii, precum și modul de stabilire a clasamentului final pentru fiecare program de master în parte vor fi publicate în cadrul noii metodologii, ce va fi aprobată de Senatul universitar și publicată pe site-ul UAUIM, până la data de 15 iunie 2020.

Calendarul organizării examenului de Admitere la programele de Master va fi corelat cu calendarul susținerii examenelor de licență.

Conducerea
Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București