Autentificare | creare cont

23 aprilie 2020

Organizarea Examenului de Admitere în sistem on line

Anunț privind organizarea Examenului de Admitere în sistem online în anul I de studiu la programele de studiu de licență și master comasat și licență ale facultăților de Arhitectură, Arhitectură de Interior și Urbanism ale Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București pentru anul universitar 2020-2021

În cazul în care criza provocată de pandemia datorată COVID-19, prin menținerea regulilor de distanțare socială impuse de autorități, va face imposibilă susținerea Examenului de Admitere în cadrul UAUIM conform metodologiilor aprobate de Senatul UAUIM in data de 16 ianuarie 2020 și publicate pe site-ul universității, admiterea la programele de studiu ale UAUIM se va desfășura on line, după o nouă metodologie care va fi aprobată de Senatul UAUIM până la sfârșitul lunii mai 2020 și care va fi publicată pe site-ul instituției până la data de 1 iunie 2020.

Această nouă metodologie va avea în vedere înscrierea, organizarea concursului de admitere și selecția candidaților utilizând exclusiv mijloace on line, luând în considerare următoarele aspecte:

Detaliile privind înscrierea, desfășurarea admiterii, precum și modul de stabilire a clasamentului final pentru fiecare program în parte vor fi publicate în cadrul noii metodologii, ce va fi aprobată de Senatul universitar și publicată pe site-ul UAUIM, până la data de 1 iunie 2020.

În cazuri bine justificate, pentru candidații care nu au posibilitățile tehnice de a susține interviul/proba practică (internet, laptop /tabletă/desktop), UAUIM va organiza, la cerere (pe baza aprobării unei solicitări depuse on line în momentul înscrierii), cu respectarea regulilor de distanțare socială și a dispozițiilor legale în vigoare, accesul la mijloacele tehnice adecvate și cadrul necesar susținerii probei on line în condiții similare cu ceilalți candidați.

Calendarul organizării examenului de Admitere la programele de licență și licență și master comasat va fi corelat cu susținerea examenului de Bacalaureat, stabilită de Ministerul Educației și Cercetării.

Conducerea
Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București