Anunțuri

13 septembrie 2019
Repartizare săli admitere mastere urbanism

Repartizare_Sali MPT_sept 2019.pdf
Repartizare_Sali MMU_sept 2019.pdf
Repartizare_Sali MATDR_sept 2019.pdf


31 iulie 2019
Concurs de admitere mastere urbanism, septembrie 2019

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” anunță concurs de admitere - sesiunea septembrie 2019, pentru programele de master în domeniul urbanism:

Locuri admitere Facultatea de Urbanism - master septembrie.pdf


31 iulie 2019
Concurs de admitere Sibiu, septembrie 2019

În urma ocupării locurilor la programele de studii de licență precum și licență și master integrat, în sesiunea de admitere iulie 2019, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” anunță concurs de admitere - sesiunea septembrie 2019, numai pentru programele de licență de la Sibiu:

Locuri admitere Facultatea de Urbanism - licenta septembrie.pdf


31 iulie 2019
În atenția candidaților declarați respinși la Facultatea de Arhitectură (programele Arhitectură și Arhitectură limba engleză):

În baza hotărârii Senatului U.A.U.I.M. din data de 31.07.2019 și a deciziei Consiliului de Administrație U.A.U.I.M. din data de 29.07.2019, candidații declarați respinși la Facultatea de Arhitectură (program Arhitectură și Arhitectură limba engleză), care au obținut media generală de admitere ≥6.00, în sesiunea iulie 2019 și care au susținut examen de admitere doar la Facultatea de Arhitectură și nu au făcut cereri de redistribuire anterior aprobate, în baza cărora și-au efectuat înscrierea în anul I la Facultatea de Arhitectură, pot solicita prin cerere scrisă redistribuirea pe locuri cu taxă, către unul dintre următoarele programe:

Solicitările se vor transmite în scris, scanate, prin email, până la data de 9.08.2019, după cum urmează:

Solicitările vor fi soluționate până la data de 3.09.2019.


arhiva anunturi 2019 →

Admitere 2019

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” organizează concurs de admitere la următoarele programe:

Facultatea de Arhitectură

Arhitectură
Arhitectură în limba engleză
Conservare și Restaurare de Arhitectură - Sibiu

Facultatea de Urbanism

Proiectare și Planificare Urbană
Amenajarea și Planificarea Peisajului
Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu

Facultatea de Arhitectură de Interior

Arhitectură de Interior
Design de Produs
Mobilier și Amenajări Interioare


Admitere anul 1

Regulament de admitere la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master integrat pentru anul universitar 2019-2020, sesiunile iulie și septembrie 2019: 

Regulament admitere 2019 licenta si licenta+master.pdf
Anexa 2 - locuri scoase la concurs.pdf (sesiunea iulie 2019)
Locuri admitere Facultatea de Urbanism - licenta septembrie.pdf

Admitere mastere urbanism

Regulament pentru concursul de admitere la programele de master din cadrul Facultății de Urbanism:

Regulament admitere mastere FU 2019.pdf
Locuri admitere master 2019.pdf (sesiunea iulie 2019)
Locuri admitere Facultatea de Urbanism - master septembrie.pdf

UAUIM_Admitere 2019 - Fisa inscriere admitere.pdf 
UAUIM_Admitere 2019 - Acord VIITORI STUDENTI de prelucrare a datelor_2019.pdf
UAUIM_Admitere 2019 - DECLARATIE candidat.pdf


Admitere cetățeni stăini și români de pretutindeni

Precizări admitere cetățeni stăini și români de pretutindeni
Metodologie admitere cetateni straini non-UE.pdf

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la admitere se plătește către:

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
cod fiscal 4283996
RO65RNCB0090000508480011 (Banca Comercială Română)

sau în numerar la casieria UAUIM din str. Academiei nr.18-20

Ca descriere a plății scrieți:
Taxa admitere Nume Prenume Arhitectura/Urbanism/Interior,
în funcție de facultățile la care candidați.

Taxele sunt:

  • înscriere la un program de studii = 300 lei
  • înscriere la două programe de studii = 480 lei
  • înscriere la trei programe de studii = 580 lei
  • înscriere program licență Sibiu = 180 lei 

Pentru detalii consultați regulamentul de admitere.