Autentificare | creare cont

30 iulie 2020

Admitere licență septembrie 2020

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, organizează concurs de admitere în sesiunea septembrie 2020, la următoarele programe de licență ale Facultății de Urbanism:

  • Amenajarea și Planificarea Peisajului (4 ani, 240 credite) – înscrieri online 31 august – 2 septembrie – admiterea se va face în baza evaluării portofoliului depus de candidați, fără a fi organizată probă de admitere în sediul UAUIM;
  • Urbanism și Administrarea Teritoriului – Sibiu (3 ani, 180 credite) – înscrieri online 31 august – 2 septembrie – admiterea se va face în baza dosarului depus de candidați în momentul înscrierii și a unui interviu online (pe platforma Zoom) programat în data de 4 septembrie 2020, începând cu orele 10.00.

Metodologia de concurs:
Metodologie admitere Licenta si Lic+Master 2020-2021.pdf

Locuri scoase la concursul de admitere în anul I 2020-2021, programe licență – Facultatea de Urbanism, sesiunea septembrie 2020:

Domeniul de studii de licență Specializare Nr.de locuri buget Nr.de locuri taxă TOTAL
Pentru absolvenții de licee situate în mediul urban Pentru absolvenții de licee situate în mediul rural Pentru cetățenii de etnie rromă, absolvenți de liceu
Facultatea de Urbanism Urbanism

Amenajarea și Planificarea Peisajului

Studii de licență 240 credite

0 1 0 9 10

Urbanism și Administrarea Teritoriului

Studii de licență Sibiu

180 credite

4 0 0 3 7
TOTAL 4 1 0 12 17