Autentificare | creare cont

Publicat 7 iulie 2023

Anunț privind înscrierea examenul de admitere a celor care nu au nici adeverință și nici diplomă de absolvire a bacalaureatului

În baza Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2023-2024, aprobată conform Hotărârii Senatului UAUIM din 10.03.2023, Comisia centrală de Admitere hotărăște:

Candidații la concursul de admitere la programele de studii ale UAUIM care nu pot obține diploma de bacalaureat sau adeverința doveditoare a promovării examenului de bacalaureat până la încheierea înscrierilor (inclusiv candidații care au depus contestații privind rezultatele obținute la examenul de bacalaureat și nu au primit răspuns), se vor putea înscrie pe platforma online prin încărcarea unei capturi de ecran (screenshot) după platforma bacalaureat.edu.ro, portal SEI, din care să reiasă cu claritate CODUL CANDIDATULUI, MEDIA și REZULTATUL.

Candidații declarați admiși în urma concursului de admitere se vor putea înscrie doar prin depunerea diplomei de bacalaureat în original sau copie, după caz.