Autentificare | creare cont

7 iulie 2020

Înscrierea candidaților la programele de studii UAUIM de la Sibiu

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) oferă posibilitatea candidaților la programele de la Sibiu* (3 ani, licență, 180 credite), de a-și completa studiile după cum urmează:

• absolvirea programului Conservare și Restaurare de Arhitectură permite înscrierea în anul 4 la Facultatea de Arhitectură, printr-o probă de selecție, cu susținerea apoi a unor examene de diferență, în vederea obținerii titlului de Arhitect, pentru candidații admiși în anul 2020

• absolvirea programului Urbanism și Administrarea Teritoriului (licențiat în urbanism) asigură atestarea directă RUR pentru funcția de Arhitect Șef de comună. Absolvirea cu media peste 8.00 permite continuarea directă a studiilor în anul 4 la București și obținerea titlului de Urbanist.

*În conformitate cu Hotărârea de Senat Nr. 54 din data de 03.07.2020 - Aprobare Decizii CA referitoare la activitatea programelor de studii de la Sibiu (Conservare și Restaurare de Arhitectură și Urbanism și Administrarea Teritoriului). Examenul de admitere din sesiunile iulie, respectiv septembrie 2020 va fi organizat doar în situația în care se vor înscrie minimum 10 candidați.