Autentificare | creare cont

Întrebări și răspunsuri admitere 2022

1. În cazul în care un candidat nu este admis la prima sa opțiune, va mai susține o altă probă practică pentru opțiunea secundară?

RĂSPUNS: Nu, se va susține o unică probă practică de concurs/interviu, cea aferentă primei opțiuni, conf. Metodologiei de admitere pentru anul universitar 2022-2023 (publicată pe site-ul UAUIM), cap.IV, art.11, pct.17:

Candidații vor susține proba practică de concurs/interviu la specializarea care a fost înregistrată la înscriere ca primă opțiune.

2. În cazul candidaților care vor opta, în ordinea preferințelor, pentru mai multe facultăți/specializări din cadrul UAUIM, aceştia vor trebui să încarce online câte un portofoliu distinct pentru fiecare opțiune secundară?

RĂSPUNS: Conform Metodologiei de admitere pentru anul universitar 2022-2023 (publicată pe site-ul UAUIM), cap.3, art.7, pct.3(n):

"Portofoliul de lucrări personale prezentat conform cerințelor prezentei Metodologii, corespunzător specializării reprezentând opțiunea 1, în cazul specializărilor care solicită depunerea acestuia, în conformitate cu ANEXA 5."

şi

conform Anexa 5, cap.A din aceeaşi Metodologie:

"Portofoliul de lucrări personale va fi evaluat conform cerințelor specifice specializării primei opțiuni exprimate de fiecare candidat în parte, la care acesta susține proba practică."

Așadar, candidatul va încărca doar portofoliul aferent primei sale opțiuni.

3. Referitor la formatul planșelor "proporționale cu dimensiunile formatului A3" - se accepta astfel și planșe format A2 scanate/fotografiate?

RĂSPUNS: Da, cu respectarea condițiilor referitoare la rezoluția imaginii și dimensiunea maximă a fișierelor rezultate (vezi și Anexa 5 din Metodologia de admitere pentru anul universitar 2022-2023, publicată pe site-ul UAUIM).

4. Se pot adăuga mai multe pagini în portofolii decât cele indicate în metodologie?

RĂSPUNS: NU, se va respecta numărul specificat de planșe pentru fiecare specializare/optiune.

5. În cazul în care, din cauza situației generate de pandemia cu Covid-19, nu se va mai susține proba practică, cum se poate verifica identitatea portofoliilor? Declaratia pe proprie răspundere va fi unica formă care să asigure faptul că portofoliul depus de către candidat îi aparține acestuia?

RĂSPUNS: DA, declarația pe pe proprie răspundere reprezintă asumarea, de către candidat, în totalitate, a răspunderii legale referitoare la veridicitatea tuturor informațiilor furnizate (cu toate consecințele care decurg de aici), inclusiv apartenența și autoratul planșelor/desenelor incluse în portofoliul personal trimis.

6. Ce înseamnă “Planșele ce compun portofoliul de lucrări (…) vor fi (…) trimise needitate”? Se poate interveni pentru a corecta fișierul rezultat în urma scanării sau fotografia, în sensul eliminării unor umbre apărute pe planșă în momentul fografierii sau pentru a corecta ortogonalitatea marginilor imaginii?

RĂSPUNS: Se poate corecta ortogonalitatea marginilor imaginii/planșei înainte de trimitere dar fără a interveni digital în vreun fel asupra conținutului acesteia. Se interzice astfel inclusiv eliminarea electronică (postprocesarea imaginii) a unor umbre apărute în momentul fotografierii.

7. Ce se întâmplă cu desenele paginate vertical? Pot fi decupate și aranjate, spre exemplu, câte două pe un format orizontal sau este obligatoriu a se prezenta doar un unic desen pe planșă?

RĂSPUNS: Planșele vor fi scanate/fotografiate fără a se interveni ulterior asupra conținutului acestora și respectând toate condițiile precizate în Metodologia de admitere pentru anul universitar 2022-2023, inclusiv Anexe (publicată pe site-ul UAUIM). Vezi și răspunsurile la întrebările 3 și 6.

Se recomandă paginarea unui unic desen pe fiecare planșă din portofoliu, cu următoarele excepții:

8. Referitor la capitolul D3 (portofoliul necesar admiterii la Facultatea de Arhitectură de Interior) se acceptă ca pe acea unică pagină solicitată să fie realizate mai multe desene?

RĂSPUNS: Conform precizărilor din Anexa 5, cap.D, pct.D3, se acceptă “maxim 3 desene pe pagină”.

9. Pentru proba practică susținută în cadrul examenelor de admitere, este necesară și prezentarea în format fizic (pe hârtie) a portofoliului de lucrări?

RĂSPUNS: Nu se va prezenta portofoliul și în format fizic (pe hârtie). Conform Metodologiei de admitere pentru anul universitar 2022-2023 (publicată pe site-ul UAUIM), cap. I, art.1 (pct. 9.a.1, 9.a.2, 9.b.1, 9.c.1) și Anexei 5, cap. A, portofoliul se va transmite online la înscriere.

10. În cazul în care, după susținerea examenului aferent primei opțiuni exprimate, aleg să mă înscriu la opțiunea a doua, cum se va calcula media de admitere (ținând cont că formulele de calcul pentru diferitele specializări sau facultăți din cadrul UAUIM diferă)?

RĂSPUNS: În cazul în care, după susținerea examenului aferent primei opțiuni exprimate, candidatul alege să se înscrie la opțiunea a doua, pentru înscrierea la opțiunea a doua se va lua în calcul media finală de admitere obținută la prima opțiune. A se vedea Metodologia de admitere pentru anul universitar 2022-2023 (publicată pe site-ul UAUIM), cap.V, art.12, pct. 4 și 5.

11. Referitor la precizarea din Metodologie conform căreia „consemnarea numelui candidatului sau a înscrisurilor pe planșele portofoliului de lucrări personale (altele decât cele amintite în paragraful anterior) va conduce la excluderea din concurs” – cotele, indicațiile de scară, numele clădirilor/arhitecților etc. sunt considerate „înscrisuri”?

RĂSPUNS: Planșa NU va conține numele candidatului și alte înscrisuri în afara celor permise de Metodologia de admitere pentru anul universitar 2022-2023 (publicată pe site-ul UAUIM), Anexa 5, cap.F.

12. Proba practică va include și un interviu?

RĂSPUNS: NU, proba practică de reprezentare grafică nu include și un interviu. Interviul este probă unică de examen numai la programul de studii Urbanism și Administrarea Teritoriului Sibiu (vezi Cap. I. din Metodologia de admitere pentru anul universitar 2022-2023 - publicată pe site-ul UAUIM).

13. Sunt admise planșe cu rezolvări ale subiectelor de admitere din anii anteriori?

RĂSPUNS: Conform Metodologiei de admitere pentru anul universitar 2022-2023 (publicată pe site-ul UAUIM), Anexa 5, cap.A, candidatul “va selecta acele lucrări pe care le consideră reprezentative și relevante pentru a demonstra aptitudinile sale în ceea ce privește vederea în spațiu, creativitatea, imaginația, cultura generală și cea de specilalitate, capacitatea de reprezentare în plan și în spațiu”.

14. Admiterea pentru românii de pretutindeni se va desfășura pe baza portofoliului și interviului?

RĂSPUNS: Admiterea pentru românii de pretutindeni se va desfășura pe baza evaluării portofoliului de lucrări personale, fără susținerea unui interviu. Portofoliul va fi trimis online. Portofoliul se va întocmi conform Metodologiei de admitere pentru anul universitar 2022-2023 (publicată pe site-ul UAUIM), Anexa 5, în funcție de specializarea aleasă ca primă opțiune a candidatului, exprimată prin formularul de înscriere la concursul de admitere.