Autentificare | creare cont

Publicat 29 iulie 2022

Locuri scoase la concursul de admitere la programele de master, în anul I 2022-2023, sesiunea septembrie 2022 Facultatea de Urbanism, master

Locuri scoase la concurs, sesiunea septembrie 2022

Nr.crt. Programul de master Data examenului de admitere Nr. locuri buget Nr. locuri cetățeni etnie rromă Nr. locuri taxa Nr. total locuri Forma de înv.
1. Master Proiectare Urbană 15 septembrie 2022 9 1 30 40 Zi
2. Master Management Urban pentru Orașe Competitive 15 septembrie 2022 7 - 35 42 Zi 
Total 16 1 65 82

Locuri pentru românii de pretutindeni

Țara Nr. Locuri bursă Nr. Locuri fără bursă Nr. Total locuri
Toate țările inclusiv Moldova 1 1 2