Autentificare | creare cont

Publicat 31 iulie 2023

Locuri scoase la concursul de admitere la programele de master, în anul I 2023-2024, sesiunea septembrie 2023

Facultatea de Urbanism, master

  • 9-12 septembrie 2023 – înscriere online
  • 14 septembrie 2023 – test limbă străină
  • 15 septembrie 2023 – susținerea probei scrisă

Locuri scoase la concurs, sesiunea septembrie 2023

Nr.crt. Programul de master Data examenului de admitere Nr. locuri buget Nr. locuri cetățeni etnie rromă Nr. locuri taxa Nr. total locuri Forma de înv.
1. Master Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională 15 septembrie 2023 5 - 20 25 Zi
2. Master Peisaj și Teritoriu 15 septembrie 2023 0 - 14 14 Zi
3. Master Mobilitate Urbană 15 septembrie 2023 0 - 16 16 Zi

Total

5 0 50 55 -

Locuri pentru românii de pretutindeni

Țara Nr. locuri fără plata taxelor de școlarizare dar cu bursă Nr. locuri fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă Nr. Total locuri
0 1 1