Autentificare | creare cont

Publicat 20 iulie 2023

Nota comisiei centrale de admitere din data de 20.07.2023

HCCA - Anulare proba limba engleza.pdf

În baza Metodologie privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2023-2024, aprobată conform Hotărârii Senatului U.A.U.I.M. din 10.03.2023,

dat fiind faptul că în urma concursului de admitere locurile scoase la concurs pentru programul de studii de Arhitectură cu predare în limba engleză au fost ocupate integral,

dat fiind faptul că numărul de candidați respinși cu media generală de admitere peste 6,00 (șase) este de 22, aceștia putând beneficia de redistribuire în eventualitatea neînscrierii candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere,

proba eliminatorie 2 susținută online de competențe lingvistice – limba engleză – programată în data de 20.07.2023, începând cu ora 12:00, se anulează.