Autentificare | creare cont

Publicat 19 iulie 2023

Nota comisiei centrale de admitere din data de 19.07.2023

În baza Metodologie privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2023-2024, aprobată conform Hotărârii Senatului U.A.U.I.M. din 10.03.2023 și a Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 4.07.2023, Comisia centrală de Admitere precizează că pentru opțiunea 1 exprimată de candidați la înscriere, eventuala redistribuire a candidaților declarați respinși (opțiunea 1) pe locurile rămase libere în urma neînscrierii unor candidați declarați admiși în anul I, tot pentru opțiunea 1, se va face exclusiv cu respectarea corespondenței cu tipul de locuri pe care aceștia s-au înscris, respectiv:

  • Locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul urban;

  • Locuri pentru absolvenții de licee din sistemul de protecție socială;

  • Locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural;

  • Locuri pentru cetățenii de etnie romă, absolvenți de liceu.

Președintele Comisiei Centrale de Admitere
Rector,
Prof. dr. arh. Marian MOICEANU