Autentificare | creare cont

Publicat 7 iulie 2021

Precizări privind organizarea concursului de admitere la programele de master ale Facultății de Urbanism

În conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în anul 1, la programele de studii universitare de master, din cadrul Facultății de Urbanism, se fac următoarele precizări:

(1) Concursul de admitere la programele de master ale Facultății de Urbanism, sesiunile iulie și septembrie 2021, se va desfășura exclusiv online. Procedura adaptată de desfășurare online a concursului de admitere este detaliată în Anexa 8 a metodologiei de admitere.

(2) În privința modului de desfășurare a activităților în anul universitar 2021-2022, la programele de master ale Facultății de Urbanism, conform hotărârii Senatului UAUIM în baza deciziei Consiliului de Administrație al UAUIM, activitățile didactice se vor desfășura în sistem hibrid, astfel: cursurile se vor desfășura exclusiv online, seminariile și lucrările practice se vor desfășura online, activitatea de atelier putându-se desfășura în spațiile universității, cu condiția respectării prevederilor legale, precum și în funcție de situația sanitară de la momentul respectiv.