Autentificare | creare cont

Publicat 7 iulie 2021, ultima actualizare 9 iulie 2021

Precizări cu privire la metodologia de admitere

Precizări cu privire la Metodologia privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2021-2022, sesiunea iulie 2021


9 iulie 2021

Înscrierea online a candidaților CARE AU ca primă opțiune Facultatea de Arhitectură, Specializarea Arhitectură cu predare în limba engleză, în vederea participării la concursul de admitere, se va desfășura până în data de 12.07.2021, ora 10:00.

Înscrierea online a candidaților CARE NU AU ca primă opțiune Facultatea de Arhitectură, Specializarea Arhitectură cu predare în limba engleză, în vederea participării la concursul de admitere, se va desfășura până în data de 12.07.2021, ora 23:59.

La susținerea testului de limba engleză din data de 12 iulie 2021, ora 12:00, vor participa toți candidații care au optat pentru specializarea Arhitectură cu predare în limba engleză – opțiunea 1 – INCLUSIV cei care dețin un certificat de competență lingvistică (pentru validarea acestuia).

Validarea rezultatului la testul de limba engleză este condiționată de validarea dosarului de înscriere la concursul de admitere.

Comisia Centrală de Admitere a UAUIM,
09.07.2021


7 iulie 2021

Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, în conformitate cu OMEN nr. 6102/2016 actualizat, art. 39 și în acord cu prevederile privind calcularea mediei generale de admitere prevăzută de metodologia proprie.

• La Anexa 8 din Metodologia privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2021-2022, p. 37, se corectează anul (respectiv 2021):
„Taxa aferentă susținerii examenului de admitere 2021: 480 LEI”

• În ziua susținerii probei practice a examenului de admitere, candidații vor prezenta, la intrarea în sediul UAUIM, Declarația pe propria răspundere completată și semnată în ziua respectivă (vezi anexa). Intrarea în incintă este condiționată de prezentarea Declarației.
Declaratie COVID.docx

Comisia Centrală de Admitere a UAUIM,
7.07.2021