Autentificare | creare cont

Publicat 9 iunie 2021

Precizări privind organizarea probei practice de reprezentare grafică* a concursului de admitere la ciclurile de studii universitare de licență și licență și master comasat

*Numai pentru programele de studii la care se solicită susținerea unei probe practice.

În acord cu prevederile Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2021-2022, sesiunea iulie 2021, se fac următoarele precizări:

PROBA PRACTICĂ DE REPREZENTARE GRAFICĂ AFERENTĂ CONCURSULUI DE ADMITERE va fi susținută în sediul UAUIM din București, str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, după următorul program:

Facultatea de Arhitectură
15 iulie 2021 – pentru programele de studii de licență și master comasat, Arhitectură - program cu predare în limba română și Arhitectură – program cu predare în limba engleză

Facultatea de Arhitectură de Interior
16 iulie 2021 – pentru toate programele de studii

Facultatea de Urbanism
16 iulie 2021 – pentru programele de studiu Proiectare și planificarea urbană și Amenajarea și planificarea peisajului.

Portofoliul de lucrări personale + proba practică de reprezentare grafică (reprezentând 70% din nota finală de admitere) se notează prin jurizare de către aceeași comisie.

Calculul notei finale de admitere se face astfel:
30% x media examenului de bacalaureat + 70% x nota la concursul de admitere.

Precizări cu caracter general:

Candidații vor susține proba practică numai la programul ales ca primă opțiune. Un candidat nu se poate înscrie și nu poate susține proba practică la mai multe programe de studii.

Pentru programele de studii de la Sibiu, nu se solicită susținerea unei probe practice.

In cazul în care condițiile epidemiologice nu vor permite organizarea probei practice de reprezentare grafică conform programului anunțat, modificările vor fi anunțate în timp util.