Autentificare | creare cont

23 mai 2020

S-a publicat noua metodologie:
 Metodologie admitere Licenta si Lic+Master 2020-2021.pdf 

6 mai 2020

Dragi candidați,

Ca urmare a interesului acordat Concursului de Admitere în anul I de studiu la programele UAUIM de licență și licență și master comasat (Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Urbanism, Facultatea de Arhitectură de Interior) pentru anul universitar 2020-2021 și a întrebărilor primite din partea celor interesați, revenim cu detalii și precizări suplimentare privind noua Metodologie aflată în faza de finalizare, care va fi aprobată de către Senatul UAUIM și publicată pe site-ul instituției până la data de 1 iunie 2020.

1. Înscrierea candidaților se va face exclusiv online, prin intermediul unei platforme electronice ce urmează a fi special creată;

2. La înscriere, pe lângă documentele specifice, se va încărca pe platforma electronică și un Portofoliu relevant de lucrări. Acesta va fi obligatoriu (cu excepția programelor de licența de la Sibiu) și va putea conține:

Foarte important: Portofoliul nu trebuie neapărat realizat în totalitate după apariția noii Metodologii. Experiența exprimării grafice prin desen, ca urmare a unei preocupări personale, dobândită în anii de liceu, sau prin alte forme de pregătire de specialitate, este suficientă pentru îndeplinirea condițiilor specificate pentru întocmirea portofoliului.

Dar atenție, candidatul își asumă în totalitate responsabilitatea și autoratul portofoliului. Concursul de admitere va verifica și acest aspect important.

3. Concursul de admitere va consta în susținerea unui interviu / probă practică, desfășurate în sistem online, sau, dacă acest lucru va fi posibil, în cadrul concursului desfășurat în universitate, cu respectarea regulilor de distanțare socială, având la bază portofoliul prezentat. Proba practică va verifica, la fel ca în fiecare an, aptitudinile candidatului, dar de această dată, prin raportarea strictă la portofoliul prezentat în calitate de autor.

4. Detaliile privind înscrierea, conținutul portofoliului, desfășurarea admiterii, durata probei, calculul mediei de admitere și modul de stabilire a clasamentului final pentru fiecare program de studiu în parte, precum și înscrierea în anul I de studii, vor fi prezentate în cadrul noii Metodologii ce va fi publicată pe site-ul UAUIM, până la data de 1 iunie 2020.

Calendarul organizării Concursului de Admitere în anul I la programele de licență și licență și master comasat al noii Metodologii rămâne cel stabilit prin metodologia aflată încă în vigoare și publicată deja pe site-ul UAUIM. Dacă însă Ministerul Educației și Cercetării va stabili o altă dată pentru susținerea examenului de Bacalaureat, atunci programul noii Metodologii va fi modificat și adaptat în consecință.

Dragi candidați, nu uitați: Admiterea la ION MINCU a fost întotdeauna altfel, dar nu a însemnat niciodată o… respingere!

Baftă tuturor!

Conducerea
Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București