Autentificare | creare cont

Publicat 21 aprilie 2022, ultima actualizare 9 mai 2022

Sesiuni online de pregătire admitere licență Urbanism

9 mai 2022

Înscrierile pentru seria 2 (17,18 și 27 mai) se extind până pe data de 15 mai 2022.

21 aprilie 2022

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București organizează în luna mai 2022, sesiuni online de pregătire în vederea admiterii în anul I (an universitar 2022-2023), la Facultatea de Urbanism, programele de licență:

  • Proiectare și Planificare Urbană;
  • Amenajarea și Planificarea Peisajului.

Sesiunile de lucru se adresează potențialilor candidați la admitere și urmăresc familiarizarea acestora cu secțiunile aferente portofoliului de admitere și dezvoltarea abilităților necesare viitorilor studenți urbaniști și urbaniști peisagiști.

În atenția participanților: Lucrările elaborate în cadrul sesiunilor de pregătire pot fundamenta un viitor portofoliu de admitere, însă nu pot constitui planșe din portofoliul pentru examenul de admitere.

Program

Sesiunile online vor cuprinde două ședințe de prezentări și aplicații pe baza tematicii secțiunilor portofoliului de admitere, la cele două programe de licență ale Facultății de Urbanism și o ședință de evaluare a portofoliului întocmit de candidați în baza informațiilor și instrucțiunilor primite în cadrul ședințelor de pregătire.

Programul se va desfășura în două serii astfel:

  • SERIA 1 (25 locuri) - 10, 11* mai și 20 mai** (16:30-19:30)
  • SERIA 2 (25 locuri) - 17, 18* mai și 27 mai** (16:30-19:30)

* În zilele de marți și miercuri vor avea loc ședințe de îndrumare (o ședință/zi) dedicate admiterii la Facultatea de Urbanism.

** Vineri (în săptămâna următoare) vor avea loc ședințe cu discuții de tip feedback pe o serie de lucrări pregătite de participanți, pe baza secțiunilor tematicile propuse prin metodologia de examen de admitere la Facultatea de Urbanism.

calendar

Programul include, ca bonus, un tur ghidat în spațiile UAUIM - Facultatea de Urbanism. Această activitate va fi programată, la finalul celor două sesiuni, în funcție de disponibilitatea participanților.

Locuri

Pentru fiecare sesiune online sunt disponibile maximum 25 de locuri.

Condiția ca o sesiune să se organizeze este de a avea minim 10 participanți înscriși. În cazul în care o sesiune nu se organizează, candidații înscriși vor fi reprogramați în sesiunea următoare.

Costuri

Costul participării la o sesiune online de pregătire este 250 RON și conține 3 ședințe:

  • 2 ședințe de pregătire și îndrumare în vederea susținerii examenului de admitere (o ședință pe zi);
  • 1 ședință cu discuții tip feedback.

Înscrierea

Înscrierile (pentru fiecare dintre cele 2 sesiuni de pregătire) încep pe data de 21 aprilie 2022 și se finalizează pe data de 15 mai 2022 la ora 23:59.

Participanții de se vor înregistra online prin intermediul unui e-mail transmis pe adresa uauim.f.urbanism@gmail.com ce va conține următoarele informații:

  • Numele și prenumele participantului;
  • Selecția sesiunii dorite (sesiune 1: 10,11 ,20 mai sau sesiune 2: 17,18, 27 mai);
  • Dovada plății taxei de participare către: Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, cod fiscal 4283996, RO65RNCB0090000508480011 (Banca Comercială Română) - ca descriere a plății se va scrie: Taxa Modul Pregatire Urbanism.

După înscriere fiecare participant va primi un e-mail de confirmare, ce va conține informații suplimentare și detalii de conectare online.

Desfășurare

Sesiunile de pregătire în vederea admiterii la Facultatea de Urbanism se desfășoară exclusiv online, prin intermediul aplicației ZOOM (necesitând configurarea prealabilă a unui cont - de tip nume și prenume corespunzătoare celor reale). În vederea desfășurării în bune condiții a programului de pregătire, participanții au nevoie de o conexiune stabilă de internet și de un computer echipat cu cameră web (eventual tabletă sau telefon), precum și de materiale/instrumente pentru desen.

În prima ședință participanții vor trebui să aibă asupra lor un act de identitate pe baza căruia vor fi legitimați.