Autentificare | creare cont

18 septembrie 2020

Comunicat al comisiei centrale de admitere

Pentru candidații străini etnici români – Românii de pretutindeni și străini din state terțe U.E.

Privind desfășurarea probei practice, programată în data de 22.09.2020 în vederea admiterii pentru anul universitar 2020-2021 SESIUNEA septembrie 2020

2020.09.17-Comunicat al comisiei centrale de admitere.pdf

Comisia Centrală de Admitere, convocată în regim de urgență în data de 17 septembrie 2020, preocupată cu prioritate de protejarea sănătății candidaților și a personalului universității, luând în considerare următoarele aspecte obiective:

a decis ca proba practică, programată în sediul din București al UAUIM, în data de 22 septembrie 2020, să nu mai aibă loc.

Astfel, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2020-2021,

CONCURSUL DE ADMITERE VA CONSTA DOAR ÎN EVALUAREA PORTOFOLIULUI DE LUCRĂRI PERSONALE, după o procedură ce va asigura confidențialitatea si obiectivitatea evaluării de către comisiile de notare.

Ca urmare, conform Metodologiei, MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE – 100% – se calculează ca media ponderată a:

1) Mediei examenului de bacalaureat – reprezentând 30% din media generală de admitere,

2) Notei obținute la concursul de admitere (evaluarea portofoliului de lucrări personale) – reprezentând 70 % din media generală de admitere.

Celelalte prevederi ale Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2020-2021 își păstrează valabilitatea.

Comisia Centrală de Admitere
17.09.2020