Autentificare | creare cont

Publicat 18 iulie 2023

Răspuns la adresa nr. 3851/17.07.2023

Ca urmare a înregistrării adresei cu nr. 3851/17.07.2023, prin care se reclamă erori în formularea enunțului și imposibilitatea rezolvării Subiectului nr. 2 din cadrul probei practice a concursului de admitere la Facultatea de Arhitectură, programele cu predare în limbile Română și Engleză, facem următoarele precizări:

  • Textul și desenele date în temă nu conțin greșeli;

  • Rezolvarea subiectului nu este unică;

  • Există mai multe variante posibile de rezolvare. Toate acestea au fost puse la dispoziția comisiei de jurizare și luate în considerare la evaluarea subiectului. Rezolvările fac parte din dosarul concursului;

  • Din examinarea planșelor realizate de către candidați s-a observat că marea majoritate a acestora a găsit variante de rezolvare, dovedind înțelegerea cerințelor.

În mod tradițional subiectele probei practice testează simultan mai multe aspecte importante precum: capacitatea creativă, vederea în spațiu, percepția și reprezentarea spațială, abilitățile exprimării candidatului prin desen.

PENTRU CANDIDAȚII CARE AU REZOLVAT PARȚIAL ACEST SUBIECT, CA ÎNTOTDEAUNA, NOTAREA ESTE STABILITĂ DE COMISIE ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL DE ELEMENTE CORECT REPREZENTATE ÎN DESEN.

Prezentul răspuns va fi făcut public pe site-ul universității, după afișarea rezultatelor concursului de Admitere.

Comisia Centrală de Admitere,
Președinte
Prof. dr. arhitect Marian Moiceanu / Conf. dr. arhitect Horia Moldovan