Autentificare | creare cont

28 septembrie 2020

Sesiune excepțională septembrie 2020 pentru candidații străini din state terțe U.E., respectiv pentru românii de pretutindeni

În conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație din data de 28.09.2020 referitoare la organizarea unei sesiuni de admitere suplimentare pentru candidații străini din state terțe U.E., respectiv pentru românii de pretutindeni se stabilește următorul calendar:

Miercuri – 30.09.2020

Înscrierea în vederea susținerii probei practice/ inteviu

Înscrierea candidaților străini din state terțe U.E. este condiționată de avizul favorabil al Ministerului Educației și Cercetării
Joi - 01.10.2020 Desfășurarea probei practice/ analiza portofoliului
Joi – 01.10.2020 Afișarea rezultatelor
Joi - 01.10.2020 Înscrierea candidaților declarați admiși în anul I de studii, an universitar 2020-2021

Admiterea candidaților candidații străini din state terțe U.E., respectiv pentru românii de pretutindeni se va organiza în conformitate cu:

  1. Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 6.102/2016 din 15.12.2016 pentru aprobarea Metodologieicadru privind organizare admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,
  2. Ordin nr. 4205/06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016, din 15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,
  3. ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017 – 2018, cu modificările și completările ulterioare
  4. OMEN nr . 3 9 00/ 1 6 . 05 . 2 0 17 M E TO D O LO GI A de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare
  5. Ordin nr. 4206/06.05.2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România
  6. Ordin MEN 4259/15.05.2020, MS 827/15.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile / instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.
  7. Metodologie privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2020-2021
  8. Metodologie pentru concursul de admitere în anul i la programele de studii universitare de master din cadrul Facultății de Urbanism, anul universitar 2020-2021