Arhiva anunțuri 2019

27 iulie 2019

Candidații declarați ADMIȘI pe locuri cu taxă în urma aprobării cererilor privind ocuparea unor locuri libere în cadrul specializărilor Arhitectură – limba română, Arhitectură – limba engleză, conform listelor publicate SÂMBĂTĂ 27.07.2019 (vezi mai jos), vor efectua înscrierea în anul I, 2019 – 2020, LUNI 29 iulie 2019, la ora 9.00. Înscrierea se va face la secretariatul Facultății de Arhitectură

Situatie la 27 iulie 2019 Arhitectura Romana medii_iulie 2019.pdf 
Situatie la 27 iulie 2019 Arhitectura Engleza medii_iulie 2019.pdf

Pentru înscriere este necesară prezentarea documentelor în acord cu procedura de înscriere publicată pe site-ul U.A.U.I.M.
https://www.uauim.ro/anunturi/inscriere-an-universitar-2019-2020/


26 iulie 2019

Candidații declarați ADMIȘI pe locuri cu taxă în urma aprobării cererilor privind ocuparea unor locuri libere în cadrul specializărilor Arhitectură – limba română, Arhitectură – limba engleză și Conservare și Restaurare de Arhitectură, conform listelor publicate, vor efectua înscrierea în anul I, 2019 – 2020, sâmbătă 27 iulie 2019, între orele 9.00 – 12.00

Plata taxelor se poate face la sediul U.A.U.I.M.

Pentru înscriere este necesară prezentarea documentelor în acord cu procedura de înscriere publicată pe site-ul U.A.U.I.M.:
https://www.uauim.ro/anunturi/inscriere-an-universitar-2019-2020/


Test limba engleză: 26 iulie 2019, cu începere de la ora 12.30

Cabinetul de Limbi Străine, etaj II, corp vechi UAUIM

Candidații declarați RESPINȘI la Facultatea de Arhitectură, Specializarea Arhitectură - Limba Română, care au depus solicitări pentru ocuparea unui loc rămas eventual disponibil cu TAXĂ la Specializarea Arhitectură Limba Engleză pot participa la Testul de Competență Lingvistică la Limba Engleză, respectiv la echivalarea certificatului de competență lingvistică, organizate în data de 26 iulie 2019.


24 iulie 2019
Repartizare săli admitere master

Repartizare_Sali MATDR_iulie 2019.pdf 
Repartizare_Sali MMU_iulie 2019.pdf 
Repartizare_Sali MPT_iulie 2019.pdf


23 iulie 2019

Rezultate sesiunea iulie

Candidații declarați admiși cu taxă la specializarea Arhitectură în limba română pot opta în scris pentru ocuparea locurilor bugetate sau cu taxă rămase disponibile la specializarea Arhitectură în limba engleză, în ziua de 24 iulie 2019, între orele 10,00 -14,00, la Registratura Universității.

Ocuparea locurilor bugetate sau cu taxă ramase disponibile se va face în urma opțiunii scrise, în ordinea descrescătoare a mediilor și cu condiția promovării testului de limbă engleză programat în data de 25 iulie 2019, ora 12,00.


​ Depunerea contestațiilor (toate facultățile / toate specializările) se va putea face în ziua de 24 iulie 2019, între orele 9.00-14.00, la Registratura UAUIM.


Facultatea de Arhitectură: În conformitate cu Art.12 alin.13 din Metodologia de organizare a admiterii, candidații declarați "RESPINȘI" la Specializarea Arhitectură - Română în sesiunea iulie 2019 cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu media (punctajul) minimă admisibilă (6,00), considerând lista în ordinea strict descrescătoare a mediilor, pot depune solicitări scrise pentru ocuparea unor locuri eventual rămase libere în cadrul specializărilor Arhitectură – română / Arhitectură - engleză, precum și la specializarea Conservare și Restaurare - Sibiu.

Cererile se vor depune la Registratura UAUIM după următorul orar: 25 și 26 iulie 2019, orele 9.00-13.00.


Facultatea de Urbanism, Specializarea Proiectare şi Planificare Urbană: În conformitate cu Art.12 alin.13 din Metodologia de organizare a admiterii, candidații declarați "RESPINȘI" în sesiunea iulie 2019 cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu media (punctajul) minimă admisibilă (6,00), considerând lista în ordinea strict descrescătoare a mediilor, pot depunere solicitări scrise pentru ocuparea unor locuri eventual rămase libere în cadrul aceleiași specializări precum și la specializările: Amenajarea și Proiectarea Peisajului  sau Urbanism și Administrarea Teritoriului Sibiu.

Cererile se vor depune la Registratura UAUIM după următorul orar: 25 și 26 iulie 2019, orele 9.00-13.00.


Facultatea de Arhitectură de Interior, Specializarea Arhitectură de Interior: În conformitate cu Art.12 alin.13 din Metodologia de organizare a admiterii, candidații declarați "RESPINȘI" în sesiunea iulie 2019 cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu media (punctajul) minimă admisibilă (6,00), considerând lista în ordinea strict descrescătoare a mediilor, pot depunere solicitări scrise pentru ocuparea unor locuri eventual rămase libere în cadrul aceleiași specializări precum şi la specializările Design de Produs, respectiv Mobilier.

Cererile se vor depune la Registratura UAUIM după următorul orar: 25 și 26 iulie 2019, orele 9.00-13.00.


iulie 2019
Subiecte examen

Subiecte ARH_ro_iulie 2019.pdf 
Subiecte ARH_eng_iulie 2019.pdf 

Subiecte INTERIOR iulie 2019.pdf 
Subiecte DESIGN iulie 2019.pdf 
Subiecte MOBILIER iulie 2019.pdf

Subiecte CRA_Sibiu iulie 2019.pdf  

Subiecte 2019 URB.pdf
Subiecte 2019 PEISAJ.pdf


17 iulie 2019
Repartizare săli

Repartizare_Sali Arhitectura iulie 2019.pdf
Repartizare_Sali Arhitectura Eng iulie 2019.pdf

Repartizare_Sali Urbanism iulie 2019.pdf 
Repartizare_Sali Peisagistica iulie 2019.pdf

Repartizare_Sali Arhitectura Interior iulie 2019.pdf 
Repartizare_Sali Design Produs iulie 2019.pdf 
Repartizare_Sali Mobilier iulie 2019.pdf


11 iulie 2019
Anunț privind locurile alocate absolvenților de licee din mediul rural

Candidații la concursul de admitere organizat de către UAUIM București, sesiunea iulie 2019, care optează pentru participarea pe locurile bugetate alocate absolvenților de licee din mediul rural vor depune în completarea dosarului de înscriere o solicitare în acest sens.